Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Sở LĐ-TB&XH

Sáng ngày 22/6, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH về công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số của ngành.

Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Sở LĐ-TB&XH đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; đang vận hành, sử dụng 26 phần mềm, hệ thống thông tin. Sở đã và đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành; phối hợp với VNPT chạy thử nghiệm hệ thống thông tin Quản lý An sinh xã hội tại Sở, TP.Tam Kỳ, phường Hòa Hương và phường An Xuân.  

100% CC,VC,NLĐ tham gia khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Từ ngày 15/12/2021- 6/6/2022 Sở đã tiếp nhận 627 TTHC dịch vụ công mức độ 3,4. 

Qua quá trình triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, Sở LĐ-TB&XH gặp nhiều khó khăn trong việc một số nhóm đối tượng quản lý có tính nhảy cảm, phức tạp và đặc thù; cơ sở dữ liệu rời rạc, bị phân tán, lưu trữ ở nhiều công cụ, chưa đồng bộ; việc liên thông dữ liệu còn khó khăn;…

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Hiện nay tỉnh đang hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp, Tập đoàn lớn về thực hiện Chuyển đổi số, nên Sở cần tăng cường phối hợp để triển khai đối với ngành của mình; đồng chí hoanh nghênh Sở đã có những bước đi đầu trong một số nhiệm vụ quan trọng. 

“Trong thời gian đến, Sở LĐ-TB&XH tỉnh cần tham mưu tỉnh việc chia sẻ các hồ sơ, dữ liệu đặc thù của ngành lên Trung ương; tăng cường số hóa dữ liệu và tiến hành xây dựng Gis cho ngành, được thể hiện trên bản đồ và Smart Quảng Nam. Sở Tài chính xem xét đầu tư hội nghị truyền hình cho Sở LĐ-TB&XH”, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh. 

Tin liên quan