Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần củng cố vững chắc cục diện đối ngoại ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần làm sâu sắc hơn, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự tin cậy về chính trị, củng cố và phát triển về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong tình hình mới. Thông tin rộng rãi, có sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Lào; từ đó, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân và sự ủng hộ của quốc tế; giáo dục truyền thống lịch sử, khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp vào mối quan hệ Việt Nam - Lào được các thế hệ lãnh đạo Việt Nam và Lào dày công xây dựng, vun đắp.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”. Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người của nước bạn Lào.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức sáng tạo và hiệu quả, tạo sự phong phú trong cách thức truyền tải thông tin; chú trọng ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, các cơ sở hạ tầng số và chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông; từ đó, nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng các hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo đúng các quy định hiện hành, gắn các hoạt động tuyên truyền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh… tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân. Song song đó, đảm bảo sự chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng tốt dư luận, chuẩn bị phương án đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra hiểu lầm liên quan đến tập hợp lực lượng trong quan hệ quốc tế.

File đính kèm: Kế hoạch tuyên truyền.

 

Tin liên quan