Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026 vào chiều ngày 29/6/2022.

Hội nghị sẽ có hơn 500 đại biểu thuộc các Ban, Bộ ngành, cơ quan trung ương; Đại diện các cơ quan, tổ chức trong nước; Đại diện Bộ Ngoại giao (Đại diện Ban cán sự đảng Bộ, Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ, các đơn vị Ủy ban Nhà nước về NVNONN); Đại diện một số hội doanh nhân, trí thức kiều bào; các cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội.

Hội nghị sẽ được kết nối trực tuyến tới gần 200 điểm cầu, trong đó 63 điểm có sự tham dự của đại diện Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện các Ban, Sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện các Hội thân nhân kiều bào và gần 100 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại diện hội đoàn, doanh nhân, trí thức kiều bào.

Mục đích Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác NVNONN, nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của công tác này; Bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác NVNONN trong tình hình mới, tạo sự thông suốt, nhất quán trong triển khai thực hiện giữa trung ương - địa phương, các ngành, lĩnh vực có liên quan; Khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN được xác định là “bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Nội dung Hội nghị thông tin rộng rãi về: Ý nghĩa, tầm quan trọng và điểm mới của Kết luận 12; Kết quả nổi bật đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và KL12 thời gian qua; Các biện pháp cụ thể nhằm triển khai Kết luận 12, Nghị quyết 169; định hướng trọng tâm công tác thời gian tới.

 

 

Tin liên quan