Nam Trà My phát động Lễ ra quân giúp hộ nghèo năm 2022

Sáng ngày 25.6, huyện Nam Trà My tổ chức Lễ ra quân giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025.

Cán bộ Nam Trà My giúp hộ đăng ký thoát nghèo dựng lại nhà ở

 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Nam Trà My kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ và ra sức chung tay thực hiện thành công chương trình giúp hộ đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2022 theo phương châm“03 cán bộ công chức, viên chức, người lao động giúp 01 hộ thoát nghèo bền vững”. Nội dung giúp hộ nghèo cần tập trung vào phương châm “hỗ trợ cần câu, không hỗ trợ con cá”; tư vấn cho các hộ nghèo về trồng cây gì, nuôi con gì, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, con vật nuôi; tư vấn việc sử dụng các nguồn vốn vay đạt hiệu quả cao nhất…

Năm 2022, Nam Trà My có 556 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo bền vững (đạt 111,2% chỉ tiêu so với tỉnh giao).

Sau lễ ra quân, huyện Nam Trà My chọn ngày nghỉ của tuần thứ 3 hằng tháng, để các cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức ra quân giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo.

Dịp này, đại diện cơ quan, đơn vị giúp nghèo và UBND các xã đã ký kết văn bản ghi nhớ giúp hộ đăng ký thoát nghèo năm 2022.

Chương trình 03 cán bộ công chức, viên chức, người lao động giúp 01 hộ thoát nghèo bền vững được huyện Nam Trà My phát động triển khai từ năm 2015 đến nay. Đã có hàng nghìn hộ nghèo, hộ cần nghèo được giúp đỡ, tư vấn, hỗ trợ để vươn lên làm ăn khá giả, cải thiện cuộc sống. 

Tin liên quan