Dự kiến Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 sẽ khai mạc vào tháng 3/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có kết luận sau khi dự cuộc họp góp ý dự thảo đề án Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 (lần thứ nhất), ngày 14/6/2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND Lê Trí Thanh ghi nhận tinh thần chủ động của Ban Điều hành trong đề xuất dự thảo Đề án Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023. Đây là sự kiện mang tầm quốc gia, dấy lên tinh thần khởi nghiệp, khí thế xây dựng kinh tế sôi nổi trên cả nước, trong đó Quảng Nam là địa phương đăng cai nhiều hoạt động quan trọng.

Đề án Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 là sự kiện tầm cỡ quốc gia, do Chính phủ và các cơ quan Trung ương trực tiếp chỉ đạo và UBND tỉnh Quảng Nam là đơn vị thực hiện cấp địa phương. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu công tác tổ chức phải xứng tầm với quy mô, phải đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức so với các sự kiện Techfest hiện nay.

Trong đó, Slogan Năm Quốc gia Khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 phải thể hiện đặc trưng của Quảng Nam, vừa phổ quát và có tính lan toả, kết nối và khát vọng vươn lên. Slogan ngắn gọn, nổi bật tinh thần phát triển bền vững. Đồng thời, thống nhất với kế hoạch dự kiến Lễ Khai mạc tổ chức vào tháng 3/2023 tại Khu công nghiệp Thaco Chu Lai; Lễ Bế mạc tổ chức tháng vào 9/2023 tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ. 

Sự kiện tập trung tổ chức một số hoạt động chính, trọng tâm, chỉ tổ chức các hoạt động diễn đàn/hội thảo lớn, có tính lan tỏa mạnh mẽ; chú trọng các hoạt động và các buổi lễ vinh danh, trao thưởng các cuộc thi, đánh giá khởi nghiệp cấp quốc gia, vùng, tỉnh…

Để sự kiện Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 diễn ra thành công, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao các Sở, Ban, ngành lập dự toán kinh phí các hoạt động liên quan; Ban Điều hành tổng hợp, kịp thời gửi Sở Tài chính thẩm định, dự nguồn kinh phí trong năm 2023. Đồng thời, giao Ban Điều hành tham mưu báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa trong tham gia tổ chức Năm Quốc gia Khởi nghiệp – Quảng Nam 2023.

Các Sở, Ban, ngành phải chủ động kết nối, làm việc các Bộ, ngành liên quan để đăng ký các hoạt động tổ chức tại Quảng Nam trong khuôn khổ năm Quốc gia khởi nghiệp 2023, gửi Ban Điều hành trước ngày 30/6/2023 để tổng hợp chuẩn bị nội dung đoàn của tỉnh làm việc theo yêu cầu. Đồng thời, giao Ban Điều hành tổ chức các buổi làm việc với các tỉnh khu vực Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên, làm việc với mạng lưới khởi nghiệp quốc gia, các quỹ đầu tư … để trao đổi, lựa chọn các hoạt động, phối hợp triển khai trong khuôn khổ các hoạt động của Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023.

Ban Điều hành chủ trì đôn đốc, tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp của các cơ quan thuộc tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo Đề án, gửi các Sở, Ban, ngành liên quan gia góp ý (lần 2), hoàn thiện dự thảo Đề án. Tham mưu nội dung để lãnh đạo tỉnh Quảng Nam làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành vào đầu tháng 8 năm 2023.

File đính kèm: Thông báo kết luận.

Tin liên quan