Tọa đàm về “Xây dựng gia đình hạnh phúc”

Chiều nay (27/6), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức buổi Tọa đàm về “Xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận về giải pháp đột phá thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc; Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản-KHHGĐ nhằm góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; Công tác trợ giúp pháp lý liên quan đến lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh- giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị bao lực gia đình trong hoạt động trợ giúp pháp lý…Ngoài ra, các phòng văn hóa, thông tin cấp cơ sở cũng chia sẻ nhiều cách làm hay trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tại địa phương; công tác chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…

Toạ đàm với chủ đề “xây dựng gia đình hạnh phúc” nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc trong tình hình mới hiện nay. Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hạnh phúc gia đình, làm rõ hơn về giá trị truyền thống văn hóa gia đình, vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Vai trò của công tác giáo dục, phổ biến pháp luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Trách nhiệm của các thành viên gia đình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, bền vững. Ý thức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm bảo vệ xã hội bình yên, gia đình hạnh phúc…/.

Tin liên quan