Hơn 200 tỷ đồng xây dựng Kè chống xói lở khẩn cấp đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An với tổng kinh phí 210 tỷ đồng.

Việc xây dựng Kè chống xói lở khẩn cấp đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng nhằm phòng, chống xói lở bờ biển, tái tạo lại bãi biển; từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án sẽ triển khai xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250m-300m, có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) hiện đang triển khai thực hiện về phía Bắc. San lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m; trong đó, 550m song song với hệ thống đê ngầm bắt đầu từ điểm cuối của dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc; 900m nằm điểm giữa 02 vị trí nuôi bãi của dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) đang triển khai thực hiện, kết hợp nạo vét luồng tận dụng nguồn cát san lấp tạo bãi.

File đính kèm: Nghị quyết.

Tin liên quan