Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, điều chỉnh thời gian thực hiện 02 dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước gồm: Hồ chứa nước 3/2, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và Hồ chứa nước Đập Quang, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành từ danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2030 thành danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2025. 

Bổ sung 01 dự án: Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My vào Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Địa điểm xây dựng: Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Dự án này triển khai xây dựng mới đoạn tuyến kè dọc bờ sông Leng, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân khu dân cư Bằng La và khu trung tâm hành chính xã Trà Leng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án có tổng vốn đầu tư: 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh thực hiện một số nội dung sau: Tổ chức thực hiện Nghị quyết; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và công bố quy hoạch điều chỉnh, bổ sung. Chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đảm bảo theo quy định pháp luật. Chỉ đạo rà soát chặt chẽ sự phù hợp về quy hoạch đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đập Quang, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Núi Thành và các quy hoạch khác có liên quan, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả công trình sau khi được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

File đính kèm: Nghị quyết.

Tin liên quan