Hơn 2 triệu USD nâng cao chất lượng cuộc sống cho 2.600 người khuyết tật nặng

Đó là mục tiêu hướng tới của Dự án "Tăng cường dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng (Hãy nắm tay tôi II) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Ảnh minh họa.

Dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật nặng thông qua việc tăng cường chăm sóc và trợ giúp người khuyết tật nặng tại tỉnh Bình Định, Kon Tum và Quảng Nam; ngân sách dự kiến khoảng 2 triệu USD.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn I, "Hãy nắm tay tôi" đã bao phủ 17 xã, 4 huyện của 2 tỉnh Bình Định, Quảng Nam với 600 người hưởng lợi. Giai đoạn II (tháng 12/2021-12/2024), dự án mở rộng phạm vi ra tỉnh Kon Tum, bao phủ lên 81 xã, 6 huyện của 3 tỉnh với 2.600 người hưởng lợi.

Theo đó, dự án sẽ tăng cường chất lượng chăm sóc tại nhà bằng cách phát triển mạng lưới hướng dẫn viên và mạng lưới tình nguyện viên cho khoảng 2.600 người khuyết tật nặng. Các chuyên gia, kỹ thuật viên hoạt động trị liệu và hướng dẫn viên sẽ đánh giá và theo dõi quá trình chăm sóc. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ điều chỉnh nhà ở và cung cấp dụng cụ trợ giúp từ đó tăng cường khả năng sống độc lập cho người khuyết tật.

Nhằm đa dạng hóa và duy trì sự bền vững các dịch vụ chăm sóc người khuyết tật tại nhà, dự án sẽ hợp tác với các trung tâm chăm sóc tư nhân và bệnh viện để thí điểm mô hình chi trả cho dịch vụ chăm sóc cá nhân chuyên nghiệp đối với người khuyết tật.

Bằng việc bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc người khuyết tật nặng từ bệnh viện, trong cộng đồng và tại nhà, 2.600 người khuyết tật sẽ được chăm sóc và trợ giúp có sự cải thiện về chất lượng. Ngoài ra, 200 người khuyết tật sẽ được hưởng lợi từ các dụng cụ trợ giúp và điều chỉnh nhà ở để nâng cao chất lượng chăm sóc và khả năng sống độc lập; chương trình đào tạo cho người chăm sóc sẽ được chuẩn hóa và thể chế hóa; và mô hình chi trả (công và tư) cho các dịch vụ chăm sóc sẽ được phát triển để đa dạng hóa nguồn thực hiện hệ thống chăm sóc…

 

Tin liên quan