Báo cáo các sự kiện phục vụ xuất bản Biên niên sự kiện của VAVA

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Hội cấp tỉnh triển khai Báo cáo các sự kiện phục vụ xuất bản Biên niên sự kiện của VAVA giai đoạn 2014-2023. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (10/1/2004-10/1/2024).

Ảnh minh họa.

Theo đó, Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội lựa chọn,báo cáo các sự kiện tiêu biểu của hội từ năm 2014-2023. Mỗi năm chọn tối đa 5 sự kiện, trình bày sự kiện theo thứ tự thời gian. Ghi rõ tên sự kiện, địa điểm, thời gian diễn ra sự kiện; thành phần tham gia, nội dung, kết quả, ý nghĩa của sự kiện. Mỗi sự kiện cần viết ngắn gọn, rõ nội dung; không quá ½ trang đánh máy khổ A4/sự kiện. Nội dung phục làm rõ thêm, nếu có.

Dự kiến các sự kiện quan trọng của tỉnh, thành hội diễn ra trong năm 2023.

Gửi báo cáo về Trung ương Hội bằng văn bản và qua email: tuyentruyenvava2015@gmail.com trước ngày 30/9/2022.

Các sự kiện diễn ra từ tháng 1-/2022 đến 30/10/2023 đề nghị báo cáo bổ sung chi tiết về Trung ương Hội trước ngày 10/11/2023.

Tin liên quan