Tam Kỳ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022 Quảng Nam - Điểm đến du lịch Xanh

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022 Quảng Nam - Điểm đến du lịch Xanh, đồng thời nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất và người Tam Kỳ đến du khách trong và ngoài nước, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao biển năm 2022 trong thời gian từ ngày 17/7/2022 đến 24/7/2022 tại bãi biển Hạ Thanh, xã Tam Thanh và Tuần du lịch trải nghiệm Bãi sậy sông Đầm - Địa đạo Kỳ Anh từ ngày 15/7/2022 đến 22/7/2022.

Khung cảnh làng chài trên biển xã Hạ Thanh.

Cùng với đó, Ngày hội Văn hóa - Thể thao biển năm 2022 với 09 hoạt động khác nhau và Tuần du lịch trải nghiệm Bãi sậy sông Đầm - Địa đạo Kỳ Anh với nhiều dịch vụ trải nghiệm du lịch nhằm phát huy giá trị di tích và tiềm năng du lịch tự nhiên, giới thiệu, quảng bá du lịch của thành phố, phục vụ nhu cầu tham quan, hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương và du khách, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...