Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

1/  Công văn chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông

2/ Công văn chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ

3/ Công văn phối hợp thực hiện chương trình “Khúc tráng ca hòa bình”

4/ Chương trình các hoạt động nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

5/ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 

6/ Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

7/ Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình “Khúc tráng ca hòa bình” tại điểm cầu Quảng Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

8/ Thông báo kết luận của đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

9/ Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Quảng Nam nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

10/ Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

11/ Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà/tặng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng tại tỉnh Thanh Hóa nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

12/ Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam đi trồng cây lưu niệm và viếng hương nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

13/ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương vinh liệt sỹ (Ban tuyên giáo)

14/ Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 

15/ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Tin liên quan