Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay 28/7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.