Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng họp thường kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 đầu năm

Chiều ngày 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp thường kỳ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam.