144 tỷ đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị Khu điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư 02 dự án nhóm B sử dụng ngân sách địa phương gồm: Đầu tư mua sắm trang thiết bị Khu điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Dự án đường gom 2 bên Quốc lộ 1A, đoạn (Km987+625 đến Km989+479).

Cụ thể, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao với kinh phí 144 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất Bệnh viện hạng I, đáp ứng các tiêu chuẩn khám chữa bệnh theo quy định, phát triển các dịch vụ y tế theo hướng chuyên sâu, hiện đại, tạo cơ hội cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng. 

Dự án đường gom 2 bên Quốc lộ 1A, đoạn (Km987+625 đến Km989+479) với chiều dài khoảng 1,85km có tổng kinh phí đầu tư 208 tỷ đồng. Dự án này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân địa phương, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng và tạo tiền đề phát triển cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường cho khu vực cửa ngõ phía Bắc của thành phố Tam Kỳ, từng bước hoàn thành hạ tầng kỹ thuật quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những trường hợp phát sinh của dự án. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư xây dựng, mua sắm.

File đính kèm: Nghị quyết, Phụ lục I, Phụ lục II.

Tin liên quan