Chủ động ứng phó với gió mùa Tây Nam và vùng áp thấp có thể mạnh lên trên biển Đông

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có văn bản số 199/BCHPCTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với gió mùa Tây Nam và vùng áp thấp có thể mạnh lên trên biển Đông.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung: Tiếp tục thực hiện Công văn số 194/BCHPCTT&TKCN ngày 02/8/2022 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển, mưa dông và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến vùng áp thấp và gió mùa hoạt động mạnh trên biển Đông của của cơ quan khí tượng thủy văn và các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức công tác truyền thông, thông tin kịp thời đến Nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Bên cạnh đó, cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển có trách nhiệm thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, lồng bè, nuôi trồng thủy sản biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, cũng như phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phải thường xuyên theo dõi, cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo các hình thái thời tiết nguy hiểm kịp thời cho công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm

Tin liên quan