Tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có công văn số 802/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tốt các biện pháp bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, tuân thủ quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. 

Tăng cường công tác vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng chuyên mục và lồng ghép với các chương trình để thông tin, tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và xây dựng mô hình “Công dân học tập. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời trong các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập nhằm tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi người phát triển toàn diện, hướng tới đáp ứng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin thời đại công nghiệp 4.0, đặc biệt là chương trình công dân số, Chương trình chuyển đổisố quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường tuyên truyền, vận động chủ phương tiện trên địa bàn tỉnh ủng hộ chủ trương triển khai thu phí không dừng và tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng; trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc từ ngày 01/8/2022 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Tích cực phổ biến công tác đặc xá, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong việc xóa bỏ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm tội.

Tăng cường công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội, xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời tuyên truyền sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Công văn số 493/TTCS-TQ ngày 19/7/2022 của Cục Tin học hóa.

File đính kèm: Công văn
Thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Công tác đặc xá 2022
Hướng dẫn đặc xá
Quyết định 766 về đặc xá năm 2022
Thực hiện thông báo ban ATGT Quốc gia
Tín dụng chính sách xã hội
Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030
Tuyên truyền sử dụng nền tảng số Quốc gia
Kết luận PCT Hồ Quang Bửu về công tác quản lý giết mổ 
 

 

Tin liên quan