Chào giá các mặt hàng Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, hoá chất xét nghiệm phục vụ cho công tác lập kế hoạch đấu thầu năm 2022

Ngày 4/8, Sở Y tế vừa có Công văn 1798/SYT-NVD mời chào giá các mặt hàng Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, hoá chất xét nghiệm phục vụ cho công tác lập kế hoạch đấu thầu năm 2022.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đang có kế hoạch tổ chức mua sắm tập trung các gói thầu vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, hoá chất xét nghiệm (VTYT, HC, HCXN) năm 2022. Theo nội dung sau: Danh mục Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, hoá chất xét nghiệm: Theo phụ lục đính kèm.

Các đơn vị có thể tải danh mục VTYT, HC, HCXN đã được đăng tải trên website của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: https://soyte.quangnam.gov.vn hoặc trang Thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: https://quangnam.gov.vn/.

Thời gian nhận báo giá trước 17h00 ngày 10/08/2022, sau thời gian trên mọi báo giá sẽ không còn giá trị.

Báo giá của các Công ty phải có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022, được ký và đóng dấu của Công ty. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị đóng dấu giáp lai. Đơn giá từng mặt hàng tham gia đã bao gồm: Thuế, phí các loại và các chi phí khác để vận chuyển đến khoa Dược của các cơ sở Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Trong báo giá các đơn vị có thể tham gia chào 01(một) hay nhiều danh mục VTYT, HC, HCXN. 

Các Công ty có năng lực và quan tâm đến việc cung ứng danh mục VTYT, HC, HCXN xem xét gửi 01 bảng báo giá (bản gốc) về Sở Y tế Quảng Nam theo địa chỉ: Phòng nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, số 15 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đồng thời gửi 01 file mềm về địa chỉ email: dsphamhonghaqnam@gmail.com. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0905235299 gặp Ds Phạm Hồng Hà – Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Quảng Nam. 

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan