Mời chào giá hệ thống khí oxy trung tâm Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam

Ngày 5/8, Sở Y tế có Công văn 1804/SYT-KHTC mời chào giá hệ thống khí oxy trung tâm Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam.

Theo đó, đầu tư hệ thống khí oxy trung tâm cho Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam đã được UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý chủ trương và phân bổ dự toán; Để đảm bảo hoạt động chuyên môn cho đơn vị, các Quý Công ty có năng lực và quan tâm đến việc cung ứng hệ thống khí oxy trung tâm ( Phụ lục đính kèm) cho Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam xin vui lòng gửi về Sở Y tế Quảng Nam bản báo giá (bằng dấu đỏ). 

Nơi nhận: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam hoặc Quý khách hàng (Ghi rõ trên bì thư: Gửi Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Sở Y tế tỉnh Quảng Nam). Quý công ty gửi kèm hồ sơ chứng minh, giải trình, làm rõ giá kê khai, công khai theo quy định hiện hành và chi tiết đường link truy cập kê khai, công khai giá. Thông tin hành chính của báo giá phải đầy đủ như: Địa chỉ, ngày báo giá, hiệu lực báo giá. 

Để thuận tiện cho việc lưu trữ và báo cáo, Quý Công ty gửi về Sở Y tế tỉnh Quảng Nam mỗi báo giá 03 (ba) bộ, các báo giá phải có giá trị pháp lý như nhau. Báo giá phải được gởi đến trước 17h00 ngày 11/8/2022 theo địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, số 15 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, sau thời gian trên mọi báo giá sẽ không còn giá trị (Xác nhận bì thư đến qua Bộ phận văn thư Sở Y tế tỉnh Quảng Nam) và gửi file mềm đến địa chỉ email: SoytequangnamHDKHKT@gmail.com

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan