Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đó là mục tiêu đề ra trong Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến, kết nối với gần 2500 đại biểu trên cả nước. Tại điểm cầu Quảng Nam có sự tham gia của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu Quảng Nam. Ảnh Đ.S

Về kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình được báo cáo tại hội nghị, tính đến tháng 7/2022, cả nước có 5.813 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, có 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Song song với đó, tất cả tỉnh, thành trên cả nước đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong tổng số 8.340 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của 4.273 chủ thể, 33,3% trong số đó đạt 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm đạt 5 sao. Các sản phẩm OCOP của chủ thể sản xuất đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn.

Với riêng Quảng Nam, tính đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh là 16,43 tiêu chí/xã. Cùng với đó đã có 118 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 60,8%); có 10 xã đạt NTM nâng cao; 01 xã đạt NTM kiểu mẫu; có 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 195 thôn đã được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu và có 14 thôn được công nhận nông thôn mới.

Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG ở các tỉnh đã tham gia báo cáo tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM ở địa phương. Đồng thời, đề xuất một số nội dung như: Sớm phân bổ nguồn lực cho các địa phương vùng núi; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để các địa phương tiếp tục triển khai tới cấp cơ sở; sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các địa phương ở miền núi,…

Hội nghị đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Đồng thời nâng cao số thôn, làng, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí do UBND cấp tỉnh quy định. Và để cụ thể hóa các  mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện trong giai đoan 2021-2025 cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thực hiện ở 8.227 xã (bao gồm cả 1.458 xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo), 644 đơn vị cấp huyện có xã thuộc 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương theo các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025.

Tin liên quan