Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

UBND tỉnh có quyết định 2062/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể và 01 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm: Công an huyện Núi Thành, Công an Thành phố Tam Kỳ, Công an Thị xã Điện Bàn; 01 cá nhân là Thượng tá Nguyễn Thanh Vinh- Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành.

Tiền thưởng kèm theo thực hiện tại Quyết định số 11/2021/QĐUBND ngày 29/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trích chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh.

UBND tỉnh giao  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân căn cứ Quyết định thi hành. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...