Thống nhất các nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh thực hiện trong năm 2023

UBND tỉnh có công văn số 5237/UBND-KTN về việc thống nhất các nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam thực hiện trong năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất 09 nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam thực hiện trong năm 2023 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 447/TTr-STNMT ngày 04/8/2022.

Cụ thể, các nhiệm vụ nêu trên gồm: Phối hợp với các cơ quan thông tấn, sở, ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời tuyên truyền chính sách của Nhà nước về chế độ chính sách cho nạn nhân nhiễm chất độc hóa học, tuyên truyền về kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam; tổ chức Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin của tỉnh Quảng Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2023-2028); phối hợp với các tổ chức phi Chính phủ và một số tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và Quảng Nam triển khai dự án hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại tỉnh Quảng Nam; chủ động làm tốt công tác vận động để tạo nguồn lực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn và các hội liên quan để tiếp tục giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin gặp khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, chú trọng nâng cao chất lượng nuôi, dạy và phục hồi chức năng, dạy nghề cho các cháu là nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó tổ chức kiểm tra 02 hội cấp huyện, 02 hội cấp xã để giúp cơ sở thực hiện đúng quy định Điều lệ Hội, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động Hội. Song song với đó, chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam”. Đi kèm với đó là việc tập trung thực hiện tốt công tác thông tin 2 chiều ở các cấp hội, nâng cao chất lượng công tác văn phòng Hội các cấp. Đồng thời tích cực tham gia phản biện vì quyền lợi chính đáng, đúng pháp luật của nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.

UBND tỉnh yêu cầu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đạt kết quả, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán kế hoạch năm 2023 để Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, phối hợp, tạo điều kiện cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam trong quá trình triển khai thực hiện

Tin liên quan