Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14

Hội đồng Thầy thuốc tỉnh có thông báo số 110/TB-HĐTT về Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023.

Cụ thể: Số thầy thuốc đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” là 02 người; số thầy thuốc đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” là 15 người.

Hội đồng cấp tỉnh yêu cầu Sở Y tế, cơ quan Thường trực của Hội đồng cấp tỉnh niêm yết công khai kết quả bầu chọn của Hội đồng cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan Sở Y tế, đồng thời đăng trên website của ngành Y tế trong thời hạn 10 ngày làm việc. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông báo công khai kết quả bầu chọn lên các phương tiện truyền thông của mình trong thời hạn 10 ngày làm việc.

 

Đính kèm thông báo

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...