Tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên NVNONN năm 2022

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Lễ khai mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên NVNONN năm 2022.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Khóa tập huấn năm nay diễn ra từ ngày 14-30/8 với sự tham dự của 80 học viên kiều bào đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên NVNONN là hoạt động do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác dạy và học tiếng Việt cho cộng đồng NVNONN. Khóa tập huấn được thiết kế nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, trình độ chuyên môn, sư phạm của giáo viên trong việc giảng dạy tiếng Việt theo giáo trình dành riêng cho NVNONN do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. 

Hoạt động này cũng đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức và hoạt động về tiếng Việt trong cộng đồng với sự tham gia của các cơ quan đại diện của Việt Nam, các tổ chức và cá nhân kiều bào, sự hợp tác và hỗ trợ của sở tại. 

Thông qua các hoạt động bên lề, Khóa tập huấn còn góp phần giáo dục, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, công cuộc đổi mới toàn diện ở trong nước, gắn sự phát triển của tiếng Việt với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Dịp này, Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng thông báo về việc Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN" giai đoạn 2023-2030, chính thức lựa chọn ngày 8/9 hằng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN. Đây cũng là dấu mốc quan trọng hằng năm trong đời sống tinh thần của cộng đồng NVNONN với những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh ngôn ngữ dân tộc. Ngày Tôn vinh tiếng Việt sẽ mang ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ tình yêu tiếng Việt, trở thành động lực thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Việt cho NVNONN”, các giảng viên và học viên đã trao đổi những kinh nghiệm cụ thể trong ứng dụng công nghệ vào việc giảng dạy ngôn ngữ như việc lựa chọn sự dụng phần mềm, kho học liệu trên nền tảng internet... để việc sử dụng các công cụ hỗ trợ này đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính pháp lý và tính thực tiễn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...