Sơ kết 7 tháng đầu năm hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022 của hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.

Toàn cảnh hội nghị phía điểm cầu Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 7 tháng qua, Quỹ Trung ương đã phối hợp tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp nhiều nội dung văn bản quy phạm pháp luật cũng như chỉ đạo điều hành, như dự thảo Nghị định của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (Nghị định ERPA), dự thảo nội dung DVMTR, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Nghị định số 156). 

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thực tiễn địa phương, truyền thông, hợp tác quốc tế luôn được quan tâm, diễn ra thường xuyên, góp phần thúc đẩy hiệu quả chính sách. Với 1.371 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR được ký kết, thu tiền DVMTR trên cả nước đạt hơn 2.215 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do sản lượng điện của các nhà máy thủy điện tăng. Trong đó, nguồn thu từ thủy điện là chủ yếu, hơn 2.113 tỷ đồng, chiếm hơn 95% tổng thu.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh cũng đã dành nhiều thời gian tham luận, đóng góp ý kiến, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh mình; đề xuất ý kiến để tháo gỡ khó khăn từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Trị - Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam yêu cầu các Quỹ cấp tỉnh: trên tinh thần chủ động có những kiến nghị, đề xuất phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Quỹ để có hướng tháo gỡ, linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu đạt mục tiêu thu 3.000 tỷ và giải ngân kịp thời; thực hiện nghiêm việc chi trả qua tài khoản hoặc giao dịch điện tử; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra giám sát; xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong thực hiện chính sách; tiếp tục phối hợp với các tổ chức Quốc tế để tận dụng các nguồn lực và kinh nghiệm của Quốc tế trong việc hỗ trợ thực hiện thí điểm chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ Cácbon của rừng; tăng cường công tác truyền thông cho mọi đối tượng; tham mưu, phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế đảm bảo đúng quy định. Phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm 2022./.

Tin liên quan