Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW

Sáng nay (18/8), Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.