Điều chỉnh thời gian tựu trường năm học 2022 - 2023

Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh thời gian tựu trường năm học 2022 - 2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh.

Theo đó, học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 30/8 thay cho 1/9 như Quyết định 2094 (ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh). Ngoài điều chỉnh thời gian tựu trường, những nội dung khác của Quyết định 2094 về kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không thay đổi.

Cụ thể, năm học 2022 - 2023 khai giảng vào ngày 5/9. Cấp học mầm non và tiểu học có 35 tuần thực học. Các lớp 8, 9, 11 và 12 có 32 tuần thực học; các lớp 6, 7 và 10 có 35 tuần thực học. Giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên bế giảng năm học từ ngày 25 - 30/5/2023; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25/5/2023.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh vào đầu tháng 6/2023. Hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, năm học 2023 - 2024 đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS trước ngày 10/7/2023, cấp THPT trước ngày 31/7/2023. Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

File đính kèm: Quyết định. 

Tin liên quan