Kiểm tra, giám sát tình hình chi dịch vụ môi trường rừng năm 2022

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình chi trả dịch vụ môi trường rừng trả năm 2022, Đoàn công tác của quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam đã tổ chức kiểm tra việc chi trả dịch vụ môi trường rừng (đợt 2) tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang.

Kiểm tra chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại xã Ch’ơm. Số tiền chi trả cho các đối tượng bảo vệ rừng thụ hưởng tiền DVMTR được Ban quản lý rừng phòng hộ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc theo quy định, sổ sách ghi chép đầy đủ. Trong quá trình chi trả, có sự tham gia giám sát của lãnh đạo UBND xã. Qua các đợt chi trả, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp xã để tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, các quy định của nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chính sách chi trả DVMTR đồng thời giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng ... Đoàn kiểm tra giám sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đơn vị. Qua quá trình kiểm tra Đoàn đã có những đánh giá cũng như góp ý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR trong năm 2022. 

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang đã chi trả chi trả tiền DVMTR trên 8,2 tỷ đồng.

Tin liên quan