Thông tin tình hình đối ngoại và tập huấn điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế

Vừa qua, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thông tin về tình hình đối ngoại năm 2022 và tập huấn công tác điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. 

Tại hội nghị, Bộ Ngoại giao thông tin tình hình thế giới, khu vực và trọng tâm công tác đối ngoại trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, thế giới cơ bản chuyển từ đối phó với dịch Covid-19 sang chủ động thích ứng. Các nước đã mở cửa trở lại du lịch, hỗ trợ thị trường lao động nhằm phục hồi nền kinh tế. Tỷ lệ tiêm vắc xin cao trong toàn cầu. Có khoảng 12 nước có ¾ dân số được tiêm đầy đủ. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn quyết liệt, gay gắt hơn. Kinh tế thế giới có nhiều rủi ro đan xen về dự báo tăng trưởng, rủi ro dịch bệnh, lạm phát, bất ổn về thị trường bất động sản…

Các vấn đề về di cư, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh lương thực ngày càng đa dạng, phức tạp hơn, tốc độ phạm vi ảnh hưởng nhanh và rộng. 

Đối với Việt Nam, dịch bệnh Covid- 19 cơ bản được kiểm soát; hoà bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn; Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của khoa học công nghệ mở, chuyển đổi kinh tế xanh đã mở ra nhiều cơ hội tăng trường kinh tế cho nước ta.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố, giữ đà quan hệ song phương, đa phương với các đối tác quan trọng, nhất là các nước làng giềng, nước lớn, các nước trong khu vực... Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…

Hội nghị cũng tập huấn những nội dung về điều ước quốc tế và các quy định của Luật thoả thuận quốc tế 2020 với những nguyên tắc, trình tự thủ tục ký kết, thực hiện, danh nghĩa, ngôn ngữ của Điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế…

Tin liên quan