Quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh

UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh với các Sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.