Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp công dân định kỳ tháng 09/2022

Sáng ngày 15/9, ông Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022.