Diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2022

Sáng nay 19/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tổ chức diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2022. Tham dự tập huấn có gần 100 cán bộ công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh Diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2022.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở TT-TT cho biết, hoạt động diễn tập thực chiến an toàn thông tin giúp lãnh đạo và đội ngũ chuyên trách nắm bắt được diễn biến về tình trạng phức tạp của các cuộc tấn đang diễn ra trên không gian mạng, từ đó bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn thông tin mạng cho lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các cơ quan, đơn vị; giúp đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng kịp thời phát hiện những lỗ hổng về công nghệ, con người và quy trình, qua đó nâng cao năng lực xử lý, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra ngay trên hệ thống đang vận hành của Bộ.

Đồng chí Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở TT-TT phát biểu khai mạc.

 “Qua diễn tập thực chiến, cần đánh giá xem xét lại quy trình, kế hoạch, phương án ứng cứu khi có sự cố xảy ra, đặt ngưỡng cảnh báo thường xuyên. Đồng thời, cần có sự phối hợp, phân công trách nhiệm xử lý rõ ràng giữa các đơn vị, thành viên đội ứng cứu sự cố ATTT tỉnh”, đồng chí Phạm Hồng Quảng nhấn mạnh.