Huyện Nam Trà My sẽ xuất khẩu 23 lao động qua làm việc tại Hamyang (Hàn Quốc)

UBND huyện Nam Trà My cho biết đến nay đã có 43 lao động tại 05/10 xã đăng ký tham gia chương trình xấu khẩu lao động qua làm việc tại quận kết nghĩa Hamyang (Hàn Quốc). Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện đã phối hợp với UBND các xã tiến hành xét chọn lao động đủ điều kiện, theo nhu cầu tiếp nhận của quận Hamyang. Theo đó, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ lao động làm các giấy tờ liên quan đã có một số lao động trúng tuyển nhưng không tham gia, UBND các xã đã chủ động xét tuyển bổ sung, thay đổi lao động khác để đảm bảo chỉ tiêu yêu cầu của quận Hamyang.

Đoàn công tác huyện Nam Trà My đi khảo sát thực tế môi trường làm việc tại Hamyang (Hàn Quốc)

PCT UBND huyện Nguyễn Thế Phước cho biết, đã đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Nam Trà My xác định nguồn vốn và hướng dẫn cho lao động tiếp cận nguồn vốn vay để đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện thực hiện nhiệm vụ ký quỹ cho người lao động để hoàn thành hồ sơ đăng ký với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xin cấp mã code thị thực cho lao động nhập cảnh yêu cầu bổ sung trước ngày 20/9. Đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động người lao động, gia đình người lao động chấp hành nghiêm hợp đồng làm việc tại nước ngoài; chấp hành tốt pháp luật của 2 nước, không được rời khỏi nơi làm việc nếu chưa được cho phép. Trong đợt đầu tiên, huyện Nam Trà My sẽ đưa 23 lao động đủ điều kiện qua Hamyang làm việc ở các nông trại với mức thu nhập mỗi tháng khoảng 2 triệu won tương đương hơn 37 triệu VND.

Trước đó, huyện Nam Trà My và quận Hamyang (Hàn Quốc) đã cùng nhau ký kết  thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Tin liên quan