Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành và Hội, đoàn thể, các địa phương tích cực hưởng ứng và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với các nội dung sau:

Ảnh minh họa.

Tiếp tục chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021: “Cùng hành động để thay đổi thế giới” và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Thời gian hưởng ứng: từ nay đến hết tháng 9 năm 2022. 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đổi mới cách thức thực hiện, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây: 

Phát động các phong trào cộng đồng như: ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; cải thiện, phục hồi môi trường tại các khu vực đô thị, khu dân cư tập trung và vùng nông thôn, nhất là trên các sông, hồ, suối, kênh, mương tiêu thoát nước,…; kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường,…; kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại các khu vực đô thị, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc tại địa phương, vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải; tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các cơ sở cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng, giao đồ ăn nhanh, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn tỉnh phải giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi nilon, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa,…) để chứa đựng, bao gói sản phẩm, hàng hoá và thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường;

Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến trọng tâm vào các quy định mới, trách nhiệm thực hiện đối với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện;

Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường;

Tổ chức treo băng rôn, pano tuyên truyền về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp trên địa bàn (chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền có đính kèm theo Công văn). 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam tăng thời lượng tuyên truyền, đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. 

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức các hoạt động hưởng ứng và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/10/2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022.

Tin liên quan