Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quy định nội dung, mức hỗ trợ trong phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2022-2025

Sở NN&PTNT vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3638/UBND-TH ngày 08/6/2022 về việc khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề) tổ chức vào tháng 10/2022. Đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Sở NN&PTNT Quảng Nam đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị quyết và Quy định để Sở tiếp thu, xem xét, bổ sung và hoàn thiện. Mọi chi tiết liên hệ Sở Nông nghiệp và PTNT: Địa chỉ: 119 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam Điện thoại: 0235.3852471.

File đính kèm: Dự thảo.

Tin liên quan