Tập huấn giới thiệu kế hoạch phát triển du lịch xanh tại Hội An

Quảng Nam mong muốn trở thành tỉnh đi đầu trong cả nước về phát triển du lịch xanh. Ảnh minh họa

Ngày 21/9, tại Tp. Hội An đã diễn ra khoá tập huấn giới thiệu kế hoạch phát triển du lịch xanh Hội An đến năm 2025 và hướng dẫn thực hành Bộ tiêu chí du lịch xanh tỉnh Quảng Nam. Tham gia có hơn 200 cán bộ phụ trách văn hoá, thông tin và du lịch 13 xã phường, Ban quản lý du lịch các điểm đến tại Hội An, hướng dẫn viên Văn phòng hướng dẫn tham quan Hội An, nhân viên các bảo tàng, chủ di tích là điểm tham quan trong khu di sản cùng thành viên các hợp tác xã tại Hội An.

Tại đây, các học viên được giới thiệu và hướng dẫn quy trình đánh giá bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam, tiêu chí dành cho điểm tham quan và điểm du lịch dựa vào cộng đồng. Cùng với đó, tìm hiểu kế hoạch phát triển du lịch xanh Hội An đến năm 2025 với các chương trình hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu: Các điểm tham quan Khu di sản Hội An, vùng lõi Khu dự trữ sinh quyến thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, rừng dừa Cẩm Thanh được công nhận là điểm đến xanh vào năm 2025.

Hội An phấn đấu có 100% đội ngũ cán bộ phụ trách du lịch, lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch được đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận với kiến thức về du lịch xanh, bền vững. 50% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch được tập huấn, hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Du lịch Xanh Quảng Nam và được công nhận đạt tiêu chuẩn xanh. 

Trước đó, Ngày 24/3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 05 về tăng cường hưởng ứng và thực hiện Bộ tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chỉ thị nêu rõ, Quảng Nam mong muốn trở thành tỉnh đi đầu trong cả nước về phát triển du lịch xanh, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản định hướng, trong đó Bộ tiêu chí du lịch xanh được xem là kim chỉ nam để ngành du lịch Quảng Nam hướng đến mô hình phát triển xanh, bền vững.

Tin liên quan