Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng DVMTR năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đợt 3)

Ngày 22/9, UBND tỉnh ký quyết định 2528 về việc phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Đợt 3).