Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

UBND tỉnh có Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Theo đó, dự án đặt ra mục tiêu hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao tuổi thọ công trình, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị. Bao gồm phá dỡ, nhà xe hiện trạng, sảnh bên hông nhà (tầng 1, 2), nhà vệ sinh cũ, cửa đi phòng làm việc, cạo bỏ sơn tường trong nhà, hàng rào; nâng cấp, sửa chữa, xây dựng bãi đổ xe ô tô, xe máy; cải tạo nhà làm việc, khu vệ sinh, tường rào, cổng ngõ, sân nền, sân vườn và các hạng mục phụ trợ: điện, nước, thông tin liên lạc, hệ thống điều hòa, âm thanh, nội thất hội trường…. 

Dự án thực hiện từ năm 2023 - 2035 với tổng mức đầu tư 5.000.000.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

Đính kèm Quyết định

Tin liên quan