Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động giáo dục

UBND tỉnh có Quyết định số 2506/QĐ-UBND tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 tập thể và 22 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2021 - 2022, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, 04 tập thể được trao bằng khen gồm: Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa; trường Trung học phổ thông Chu Văn An; trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền. 

Trong 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2021 – 2022 được trao bằng tren của Chủ tịch UBND tỉnh, có 21 giáo viên đang công tác tại các trường trên địa bàn tỉnh và 01 cán bộ đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tiền thưởng kèm theo thực hiện tại Quyết định số 11/2021/QĐUBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Đính kèm Quyết định

Danh sách cụ thể

Tin liên quan