13h30 chiều nay (28/9) cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quay trở lại làm việc

Ngày 28/9, UBND tỉnh có Công văn 6359/UBND-KTN về trở lại làm việc sau bão số 4.

Bão số 4 gây sạt lỡ nghiệm trọng ở các huyện miền núi của tỉnh. 

Tại Công văn số 6337/UBND-KTN ngày 27/9/2022, UBND tỉnh đã cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh được nghỉ làm việc đến hết ngày 28/9/2022. 

Tuy nhiên, xét tình hình thực tế sau bão số 4 và để khẩn trương điều hành, giải quyết công việc kịp thời, triển khai khắc phục hậu quả bão số 4; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm lại kể từ 13h30 ngày 28/9/2022.

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan