Sớm khắc phục hậu quả bão số 4 để cuộc sống nhân dân trở lại bình thường

Ngay sau khi bão số 4 đi qua, trong sáng 28/7, đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên BTV TU - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục tại địa bàn các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn.

Đoàn kiểm tra tại trường THCS Quế Mỹ 1 huyện Quế Sơn

Tại Quế Sơn, đoàn đã đến kiểm tra hiện trạng hư hại trường THCS Quế Mỹ 1. Theo đó bão số 4 đã làm tốc mái hoàn toàn khu thư viện, phòng công đoàn, phòng đọc giáo viên và một số hạng mục khác. Đồng chí Trần Văn Tân đề nghị nhà trường, chính quyền địa phương phối hợp sớm khắc phục thiệt hại để đảm bảo công tác dạy và học nhanh chóng ổn định.