Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện Đông Giang

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đông Giang.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu nhằm lan toả phong trào trồng cây xanh, trồng rừng đến các ngành, địa phương và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của cây xanh, của rừng trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh, thúc đẩy quá trình phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Tạo nguồn gỗ làm nhà ở các huyện trung du, miền núi của tỉnh, hạn chế khai thác gỗ từ rừng tự nhiên; nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc thu hoạch gỗ và lâm sản từ cây trồng, góp phần ổn định cuộc sống của người dân địa phương.

Địa điểm: Trồng cây phân tán triển khai trồng trên diện tích đất trống xung quanh vườn nhà, nương rẫy canh tác lâu năm của người dân địa phương các thôn Bhơơ Hồông, Bhlô Bền xã Sông Kôn; thôn Ra Ê, A Rớch, Chi Nết, A Liêng Ra Vắh xã A Ting; thôn Pa nan, Ga doong, Tubhău xã Tư; thôn A Réh Đhrồn, Pà Nai xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trồng rừng tập trung: Khoảnh 7 tiểu khu 62, khoảnh 3 tiểu khu 65, thôn Gadoong, xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan