Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện Bắc Trà My

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định đầu tư Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My làm chủ đầu tư.

Dự án với mục tiêu Lan toả phong trào trồng cây xanh, trồng rừng đến các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức khác; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của cây xanh, của rừng trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh, thúc đẩy quá trình phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái. 

Địa điểm: Trồng cây xanh phân tán triển khai trồng trên diện tích đất trống xung quanh vườn nhà, bờ ruộng, bờ kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, ven đê, đất trồng xen cây công nghiệp, đường giao thông nông thôn, khu dân cư, đất đồi gò, đất trống trong vườn hộ gia đình tại các xã: Trà Tân, Trà Giáp, Trà Đông, Trà Đốc, Trà Nú, Trà Ka, Trà Giác, Trà Sơn và thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trồng rừng tập trung thực hiện trong lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My, tại khoảnh 5, tiểu khu 819, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My.

 

 

Tin liên quan