Đến năm 2025, Điện Bàn đăng ký chỉ tiêu giảm 15 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 2022-2025

UBND Thị xã Điện Bàn cho biết, đến năm 2025, Điện Bàn đăng ký chỉ tiêu giảm 15 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 2022-2025.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 được Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn phê duyệt tại Quyết định số 20706/QĐ-UBND ngày 28/12/2021, trên địa bàn thị xã có 551 hộ nghèo. Trong đó, hầu hết các hộ nghèo thuộc hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, một vài hộ nghèo mới phát sinh thì chưa thể thoát nghèo. Từ thực trạng đó, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn báo cáo đăng ký chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 là 06 hộ, năm 2024 là 04 hộ và năm 2025 là 05 hộ.

Tin liên quan