Thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2829 thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam năm 2022.

Theo đó, Ban Tổ chức do ông Nguyễn Hoàng Bích - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh làm Trưởng ban, ông Phan Chín, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Phó ban. Các ông, bà Phan Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Võ Nguyên Huân - Trưởng Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, ông Trần Văn Hậu, Phó Trưởng Phòng Khoa giáo Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh, Phan Thị Quế Hà - Chánh Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật, Lê Thị Thanh - Kế toán Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tỉnh là ủy viên Ban tổ chức.

Hội đồng xét Tặng thưởng do ông Nguyễn Hoàng Bích, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Phan Chín, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, Hội đồng có 09 ủy viên là Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng các chi hội thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; và mời ông Trần Khắc Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Ủy viên.

Ban Tổ chức và Hội đồng có trách nhiệm tổ chức xét Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam năm 2022 theo đúng quy định tại Quyết định số 1438/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh. 

Đính kèm Quyết định

 

Tin liên quan