Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 6/2022.

Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2847 Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 6/2022.

Cụ thể: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quế Cường (phần mở rộng), xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Dân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, UBND các huyện: Phú Ninh, Quế Sơn chịu trách nhiệm đăng tải Danh mục lên các Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình; Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải lên phần mềm ứng dụng (App) Smart Quảng Nam; Báo Quảng Nam đăng lên Báo Quảng Nam online; Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam đảm bảo công khai, rộng rãi thông tin để các nhà đầu tư quan tâm liên hệ, đăng ký đầu tư. 

UBND tỉnh giao UBND các huyện: Phú Ninh, Quế Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, triển khai các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Đính kèm quyết định
Phụ lục

Tin liên quan