Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh vừa ký quyết định 2803 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Quy mô và nội dung điều chỉnh:

Trạm Kiểm lâm và phòng cháy chữa cháy rừng huyện Phước Sơn: Bổ sung hạng mục bê tông nền sân xung quanh nhà làm việc và mương thoát nước sân vườn. 

Trạm Kiểm lâm và phòng cháy chữa cháy rừng huyện Hiệp Đức:

- Bổ sung thêm khối lượng đắp đất san nền, tường rào xây gạch, bê tông nền sân xung quanh nhà làm việc, nhà lưu trữ tang vật và đường bê tông dẫn từ QL14E vào cổng; 

- Thay đổi vị trí xây dựng và thiết kế lại phương án kiến trúc nhà Lưu trữ tang vật cho phù hợp với khu đất mở rộng.

Chòi quan sát lửa rừng: Điều chỉnh xây dựng 07 chòi quan sát lửa rừng tại các huyện: Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên và Đại Lộc thành 03 chòi quan sát lửa rừng tại các huyện: Núi Thành, Duy Xuyên và Nông Sơn.

UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung điều chỉnh, bổ sung đã phê duyệt, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện; trong đó lưu ý thực hiện các nội dung tại mục V Công văn số 1494/SXDPGĐ ngày 12/9/2022 của Sở Xây dựng.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Tin liên quan