Kiểm tra, truy quét và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp vùng giáp ranh

Hạt Kiểm lâm Nam Trà My xây dựng Kế hoạch số 14/KH-HKL, ngày 19/8/2022 về kiểm tra, truy quét và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp vùng giáp ranh giữa xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 22/8- 24/8/2022, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 đã phối hợp với các Hạt Kiểm lâm huyện: Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum), Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), BQL rừng phòng hộ huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) tổ chức lực lượng tuần tra, truy quét khu vực rừng giáp ranh giữa 02 huyện Tu Mơ Rông và huyện Nam Trà My tại Tiểu khu 894, 895 trong lâm phận do BQL rừng phòng hộ Nam Trà My quản lý thuộc địa giới hành chính xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và Tiểu khu 233, 234, 235 lâm phận do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô quản lý thuộc địa giới hành chính xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Trong thời gian tới, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với các Hạt Kiểm lâm tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, truy quét khu vực rừng giáp giữa huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng do các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và cháy rừng xảy ra trên địa bàn vùng rừng giáp ranh.   

Tin liên quan