Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

UBND tỉnh vừa ký quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Cụ thể, tặng Bằng khen cho Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My; tặng bằng khen cho ông Nguyễn Đình Hoan, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My và ông Châu Minh Ninh, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My.

Tiền thưởng kèm theo thực hiện tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trích chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh.
 

Tin liên quan