Hội nghị đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Chiều 28/10, tại thành phố Kon Tum, UBND 03 tỉnh: Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh và bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp công tác trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Quy chế phối hợp luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh và các cấp, các ngành ở địa phương vùng giáp ranh.

Chi cục Kiểm lâm 3 tỉnh Kon Tum-Quảng Nam-Quảng Ngãi thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng (KLCĐ và PCCCR) thường xuyên thông tin kịp thời cho nhau trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh; tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các chủ trương, của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Lâm nghiệp cho nhân dân vùng giáp ranh hiểu để tích cực tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, phối hợp tổ chức kiểm tra, truy quét tại mỗi địa bàn và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần làm tốt công tác bảo vệ rừng vùng giáp ranh.

Trong 2 năm (2020-2022), lực lượng kiểm lâm 3 tỉnh đã tổ chức 542 đợt tuyên truyền với 26.590 lượt người dân tham gia; tổ chức 1.227 đợt tuần tra, truy quét các đối tượng xâm hại đến tài nguyên rừng tại vùng giáp ranh, đã phát hiện và lập biên bản gần 100 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; thu giữ 158,062 m3 gỗ các loại, 60 kg Nhựa Thông, 31 cá thể động vật hoang dã, 38 kg sản phẩm động vật hoang dã, 500 con chim ri, 2 sản phẩm chế biến từ gỗ, 3 ô tô, 2 xe máy, 8 cưa xăng, 2 khẩu súng tự chế…

Tại Hội nghị, Kiểm lâm 3 tỉnh Kon Tum-Quảng Nam -Quảng Ngãi thống nhất tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh thời gian tới, nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần được giao.

Dịp này, UBND 3 tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh.

Tin liên quan